کابینت آشپزخانه مدرن

در زمانهای گذشته طراحی دکوراسیونی زیبا برای آشپزخانه از اهمیت زیادی بر خوردار نبود ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی طراحی دکوراسیونی مدرن و زیبا برای آشپزخانه در بسیاری از منازل ، با در نظر گرفتن فضای مدرن موجود ، از مهمترین مسایل در طراحی دکوراسیون داخلی محسوب می شود . و بدین منظور از سبک های اروپایی با طراحی مینیمال استفاده می گردد . این نوع سبک می تواند فضای متفاوتی را درون آشپزخانه بوجود آورد .